menghadapi FGD

Tips Menghadapi FGD dalam Dunia Kerja

Minimnya sebuah pengalaman terkadang membuat seseorang pesimis dan akhirnya gagal dalam seleksi suatu pekerjaan. Padahal, hal tersebut tidak menjadi satu-satunya jalan...
Oza Rahmah Tiara
2 min read